FEBELARCH

Beton, prefab beton in het bijzonder, is een product met veel gezichten, waarbij de productiewijze een grote impact heeft op het eindresultaat. In veel gevallen wordt hoofdzakelijk gestreefd naar het optimaal fabriceren van structureel beton, waarbij draagkracht en duurzaamheid de belangrijkste parameters zijn.

Tegelijkertijd ook zorg dragen voor de esthetische aspecten van beton vergt een heel andere, bijzondere vakbekwaamheid en is de specialisatie van een beperkte groep fabrikanten. Om architectonisch beton te maken, moet aan heel wat parameters worden voldaan, zowel in het voortraject en de productie als bij de nazorg. De fabrikanten van architectonisch beton lijstten tien punten op die het verschil maken en engageren zich om deze ook waar te maken, telkens weer.

De tien engagementen zijn niet zomaar lukraak uitgekozen, maar voldoen aan een bundel eisen:

• Ze zijn realistisch
• Ze dragen werkelijk bij aan de hogere esthetische kwaliteit van de betonproducten
• Ze zijn, en dat is nog het belangrijkste, controleerbaar door de bouwheer, architect en aannemer.

Kortom, ze maken het verschil. U krijgt architectonisch beton als het vervaardigd wordt door één van de fabrikanten die zich engageerden te voldoen aan de eisen van het FEBELARCH-charter.