FEBELCO is de productvereniging die binnen FEBE de fabrikanten van betonbuizen vertegenwoordigt.

Hoewel FEBELCO oorspronkelijk is opgericht om de belangen van de producenten van betonbuizen te behartigen, is het actieterrein van de groep de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid, niet in de laatste plaats vanwege de belangrijke rol die zij heeft gespeeld op sociaal gebied.

FEBELCO wil zich namelijk in de komende jaren inzetten om de gezondheid, het comfort en de veiligheid van de burgers, en daarmee samengaand het milieu, te verbeteren. De groepering streeft ernaar dit samen met alle betrokken partijen te doen.
Er worden dan ook kosten noch moeite gespaard om overleg te plegen met de politieke partijen en andere belanghebbenden.

Want een dialoog is de enige manier om maximaal een steentje te kunnen bijdragen in de versnelde uitbouw van een kwalitatieve rioleringsinfrastructuur. Er is immers nog zeer veel werk voor de boeg, om niet te zeggen dat het spreekwoordelijk reeds vijf over twaalf is!