FEBESTRAL is de deelvereniging van de Federatie van de Betonindustrie (FEBE) waarbinnen de fabrikanten van betonproducten voor de bestratingsmarkt, zoals straatstenen, tegels, lijnvormige elementen en toebehoren, zich verenigen. FEBESTRAL staat in voor de ondersteuning van de commercialisering van de producten van haar leden, zowel op technisch als op promotioneel vlak.

De bestratingssector bevindt zich in een sterk evoluerende markt. Betonstraatstenen zijn immers een flexibel materiaal met vele voordelen. Naast de eindeloze mogelijkheden in vormen, formaten en texturen hebben karakteristieken als kwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit het succes bepaald.

Verzakkingen worden vaak toegeschreven aan de betonstraatstenen. Meestal ligt de werkelijke oorzaak echter niet bij de stenen maar bij een onaangepast ontwerp en een gebrekkige uitvoering.

FEBESTRAL pleit dan ook voor een betere controle op de uitvoering van wegwerkzaamheden, zowel bij de aanleg van de bestrating, als bij de heraanleg na werken aan nutsleidingen.

Maar FEBESTRAL steekt ook zelf de handen uit de mouwen. Zo heeft de vereniging actief meegewerkt aan het opstellen van de handleiding voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen. Dit document geeft een uitgebreid overzicht van de aandachtspunten bij elk bestratingsproject en is op aanvraag te verkrijgen via de contactpagina.

Ook de veiligheid en het comfort van de weggebruiker liggen de fabrikanten van FEBESTRAL nauw aan het hart. Door de vele combinatiemogelijkheden maken betonstraatstenen een duidelijke indeling van elke straat of openbare ruimte mogelijk, wat de veiligheid ten goede komt. Als men bovendien voor elke zone een aangepast formaat en legverband kiest, is een optimaal comfort verzekerd.

En dan zijn er ook nog de waterdoorlatende betonstraatstenen, die een efficiënte oplossing bieden voor de toenemende problematiek van waterbeheersing en op die manier letterlijk een steentje bijdragen aan het indijken van de wateroverlast.