Beton: veelzijdigheid troef

De bestratingssector evolueert sterk. De lat ligt steeds hoger: op vlak van kwaliteit, duurzaamheid én esthetiek. Bestratingsmaterialen in prefab beton zijn niet meer weg te denken uit deze markt. Een succes dat voortvloeit uit de vele voordelen van beton: de flexibiliteit bij de plaatsing, de veelzijdigheid in vormgeving, formaten en samenstelling … maar ook karakteristieken…

Prefab Betonboordstenen

Het uitgebreide aanbod inzake vorm, afmetingen en kleur van geprefabriceerde betonboordstenen biedt ontwerpers onbeperkte mogelijkheden voor al hun infrastructuurontwerpen. Betonboordstenen worden geproduceerd via een geautomatiseerd en computergestuurd industrieel productieproces, waarbij alle parameters (samenstelling, persdruk en verdichting) permanent onder controle worden gehouden. Dit biedt de hoogste garantie voor een constante hoogwaardige kwaliteit met constante eigenschappen. De…

Software waterdoorlatende bestratingen

FEBESTRAL ontwierp samen met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) een berekeningsprogramma voor waterdoorlatende bestratingen. Dit programma biedt hulp bij de keuze van het type betonstraatstenen en de materialen voor de onderliggende lagen en berekent vervolgens de volledige structuur. https://www.febe.be/frontend/files/userfiles/files/Andere%20Publicaties/publication-techniques/SoftwareWBSS.zip

Waterdoorlatende verhardingen met betonstraatstenen

De grote toename van verharde oppervlakken heeft tot gevolg dat het hemelwater niet meer op een natuurlijke wijze in de ondergrond kan dringen. Grote hoeveelheden hemelwater moeten bijgevolg via rioleringen en waterlopen worden afgevoerd. Bij overvloedige regenval kunnen deze afvoersystemen de toevloed niet meer aan. Riooloverstorten treden in werking en beken, rivieren en straten stromen…