Producten

 

Producten

 

  Beton De Clercq Ecobeton Eloy Water Olivier Beton O Beton Remacle Tubobel Aqua Tubobel
Regenwater
Regenwaterput x x x x x x   x
Regenwaterput met geintegreerde filter x x x x x x    
Regenwaterput met vertraagde afvoer x x   x x x    
Bufferbeken x x x x x x x  
Poreuze regenwaterput x x            
Geperforeerde regenwaterput x x   x x x    
Infiltratieblokken   x   x x x    
Geperforeerde pasringen x     x x x x  
Afvalwater
Septische put x x x x x x x  
Kleinschalige waterzuiveringsinstallaties x x x x x x x x
Olie-en benzineafscheider x x x x x x x  
Zetmeelafscheider x x   x        
Vetafscheider x x x x x x x  
Slibvangput x x x   x   x