BETON 256 – Akoestische isolatie tussen woningen

In maart 2022 publiceerde het WTCB de langverwachte Technische Voorlichtingsnota (TV 281) ‘Akoestische isolatie tussen woningen’. Op basis van de prestatie-eisen uit de herziene akoestische norm voor woongebouwen worden hierin een aantal bouwconcepten beoordeeld op hun akoestische prestatie. Dankzij overzichtelijke checklists voor verschillende bouwconcepten kan de ontwerper snel de nodige informatie terugvinden om aan de…

BETON 255 – Certificatie mechanische sterkte holle vloerelementen

De certificatie van de mechanische sterkte was lange tijd een vast onderdeel van de vrijwillige BENOR-certificatie van holle vloerelementen. Na een noodzakelijke opschorting vanwege de invoering van de Europese en Belgische productnorm voor holle vloerelementen zal dit certificatieluik weldra onder een nieuwe vorm opnieuw ingevoerd worden. De certificatie van de mechanische sterkte heeft als doel…

Circulair bouwen met holle vloerelementen

De bouwsector heeft nog altijd een sterke impact op het milieu en het klimaat. De uitstoot van broeikasgassen en het energie-, water- en materiaalverbruik moeten gereduceerd worden om onze economie duurzaam te maken. De transitie naar circulair bouwen dringt zich dan ook op. Prefab beton speelt hierin een sleutelrol en holle vloerelementen in het bijzonder.