Mestopslag

Sinds enkele jaren is het uitrijden van mest sterk gereglementeerd en zijn er perioden van het jaar waarin de mest niet meer op de akkers gestrooid mag worden. Betonnen tanks voorzien voldoende opslagplaats om de perioden met uitrijverbod te overbruggen. 

Ondergrondse kelders volstaan meestal niet meer. Daarom worden bovengronds geprefabriceerde betonnen tanks gebouwd uit losse elementen die waterdicht aan elkaar aangesloten worden.

Fabrikanten