Ammoniak Emissiearm stalsysteem

ammoniakemissie-arme stalsysteemAmmoniak heeft een schadelijk effect op de lucht, de bodem en het water. Om milieuredenen moet de hoeveelheid ammoniak die vrijkomt in de lucht teruggedrongen worden. Eén van de problemen zijn de ammoniak dampen die uit de mestkelders van varkens en pluimveestallen opstijgen.

Prefab fabrikanten ontwikkelen oplossingen en systemen die de mest zo snel mogelijk naar de afgesloten mestkelders voert.

Alle systemen op de markt werden door de overheid bestudeerd, goedgekeurd en opgenomen in de lijst van toegelaten ‘ammoniakemissiearme stalsystemen’.

Fabrikanten