Tijdschriftartikel - Brandwerendheid van geprefabriceerde betonnen structuurelementen

, in de categorie Structuurelementen in prefab beton.
  • Tijdschriftartikel - Brandwerendheid van geprefabriceerde betonnen structuurelementen

Wanneer men spreekt over de brandwerendheid (of brand weerstand) van betonnen structuurelementen heerst er vaak verwarring. Op 18 juli 2007 verscheen in het Belgisch Staatsblad het gewijzigde Koninklijk Besluit tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Op 17 mei 2013 verscheen het Ministerieel Besluit betreffende het gebruik van de Eurocodes als berekeningsmethode voor de brandweerstand van bouwelementen. Dit artikel gaat in op beide besluiten en zet het om naar de praktijksituatie.

Ontdek het artikel gepubliceerd in BETON 223 van maart 2014.