Brochure - Waterdoorlatende verhardingen met betonstraatstenen

, in de categorie Algemene en technische publicaties.
  • Brochure - Waterdoorlatende verhardingen met betonstraatstenen

De grote toename van verharde oppervlakken heeft tot gevolg dat het hemelwater niet meer op een natuurlijke wijze in de ondergrond kan dringen. Grote hoeveelheden hemelwater moeten bijgevolg via rioleringen en waterlopen worden afgevoerd. Bij overvloedige regenval kunnen deze afvoersystemen de toevloed niet meer aan.

Riooloverstorten treden in werking en beken, rivieren en straten stromen over.
Hemelwater laten infiltreren via waterdoorlatende betonstraatstenen biedt een oplossing voor deze waterproblematiek.