BETON 236 gewijd aan comfort en levenskwaliteit

, in de categorie Tijdschrift BETON .
  • BETON 236 gewijd aan comfort en levenskwaliteit

Bij het begin van de zomervakantie 2017 is uw magazine BETON geïnteresseerd in comfort en levenskwaliteit. Ontdek WZC Hoevezavel 2 in Lommel, dat wordt gekenmerkt door de integratie van betonkernactivering.

Kent u het hitte-eilandeffect? Een fenomeen waardoor de temperatuur in een stedelijk gebied hoger ligt dan in de omliggende stedelijke gebieden. Door het concept van de Cool Pavements kan dit worden tegengegaan. Op het gebied van comfort biedt riolering ook tal van faciliteiten. Dankzij het voorbeeld van Zuunbeek kan hiermee rekening worden gehouden. Ontdek ook het artikel over het perfecte huwelijk tussen betonkernactivering en geothermie. Lees ook het dossier over akoestische bouwconcepten die mee het comfort bepalen.

BETON biedt u ook een update met de esthetische eisen van beton. Het technische dossier is gewijd aan een vervolg op een artikel in het maartnummer over het veilig monteren van prefab vloeren.

Tot slot vindt u hier het traditionele betonnieuws.

Veel leesplezier en prettige vakantie.