Emissie-arme stalsystemen voor de Hooibeekhoeve in Geel

De prefab sector levert heel wat emissiearme stalsystemen voor de landbouw. Emissiearm duidt op de beperking van de uitstoot van ammoniak die vrijkomt door afbraak van ureum. De emissiearme vloeren zorgen dat de wettelijke normen hieromtrent worden gehaald. In de Hooibeekhoeve koos men voor het systeem ‘Ecovloer’, een vloer met geprofileerde elementen en rubberen profielen. De kunststof kleppen onder in het betongedeelte openen en sluiten onder invloed van het gewicht van mest en urine. Wanneer mest en urine op de ‘flaps’ vallen, openen die zich, zodat de uitwerpselen in de kelder onder de roosters terecht komen. Daardoor wordt de luchtuitwisseling tussen kelder en stal zeer sterk beperkt. Bij de vormgeving werd ook aan het welzijn van de dieren gedacht.


2013 – Geel

Gebruikte toepassingen

  • Producten voor landbouw

    Voor het uitvoeren van zijn agrarische activiteiten heeft de landbouwer een grote behoefte aan bouwwerken.