De bestratingssector evolueert sterk. De lat ligt steeds hoger: op vlak van kwaliteit, duurzaamheid én esthetiek. Bestratingsmaterialen in prefab beton zijn niet meer weg te denken it deze markt. Een succes dat voortvloeit uit de vele voordelen van beton: de flexibiliteit bij de plaatsing, de veelzijdigheid in vormgeving, formaten en samenstelling… maar ook karakteristieken zoals kwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit.

In meer en meer toepassingsgebieden eisen bestratingsmaterialen in prefab beton hun plek op, tot en met straatmeubilair dat tegenwoordig menig buitenontwerp siert.

Betonnen straatstenen en tegels

Betonnen straatstenen en tegels zijn vooral in trek in alle mogelijke grijstinten en in rood. Maar we kunnen ze in zowat elke denkbare kleur, vorm en formaat produceren. Zo geven we het straatbeeld een bijkomende esthetische waarde.

Het ontwerp van een verharding met betonnen straatstenen en tegels houdt altijd rekening met het verkeer. De maximale lengte-breedteverhouding en de minimale dikte worden meestal bepaald door de verwachte verkeersintensiteit.

Fietspadsteen

Het woon-werkverkeer met de fiets neemt toe. Ook in onze vrije tijd springen we vaker in het zadel. Meer dan ooit zijn herkenbare, ononderbroken en comfortabele fietspaden een must. De fietspadsteen voldoet aan alle bovenstaande vereisten.

De ondergrond van fietspaden moet echter toegankelijk blijven. Zeker in de bebouwde kom waar nutsleidingen en rioleringsaansluitingen zich vaak onder het fietspad bevinden. De fietspadsteen is uiterst geschikt voor herstellingswerken. Hij is vlot te verwijderen én makkelijk terug te plaatsen. Bij een goede plaatsing is het fietspad terug vlak, wat niet altijd het geval is met monoliet gegoten verhardingen.

Betonboordstenen

Onder betonboordstenen verstaan we trottoirbanden, kantstroken, watergreppels, verkeersgeleidebanden … in diverse kleuren, vormen en afmetingen. Betonboordstenen geven
structuur aan de openbare ruimte. Hun belangrijkste functie: de visuele afbakening van delen of zones van een straat, parking of plein. Ze boorden ook verhardingen af.

Grootformaattegels

Grootformaattegels winnen aan populariteit. In alle vormen, afmetingen en afgewerkt met de meest uiteenlopende motieven en kleuren. Logisch. Ze creëren een ruimtelijk gevoel
en een eigentijdse sfeer. Smalle langwerpige tegels geven een groots effect. Wie mikt op een zo strak mogelijke uitvoering kiest voor tegels zonder velling en plaatst ze met kleine voegen.

Producten voor infiltratie

De grote toename van verharde oppervlakken leidt tot wateroverlast en een verlaging van het peil van de grondwaterstand. Logisch: het hemelwater kan niet meer op natuurlijke wijze in de ondergrond dringen. De oplossing? Waterdoorlatende betonstraatstenen. Die geven het hemelwater de kans om ter plaatse te infiltreren.

De fundering buffert het water en voert het vertraagd af naar de ondergrond. Dat ontlast de rioleringen én houdt de – steeds verder dalende – grondwaterstand op peil.

Grasbetontegels

Esthetisch, veilig én waterdoorlatend: grasbetontegels zijn duurzaam en hebben heel wat kwaliteiten. Zo verzoenen ze stabiliteitseisen en minimaal onderhoud met een natuurlijk uitzicht. Daarom worden ze in de publieke ruimte meer en meer gebruikt bij de aanleg van parkings, in- en opritten, brandwegen, de bekleding van grachten en de verbreding van wegen. Dankzij de sterke betonstructuur kan de grasbetontegel verkeerslasten dragen, de stabiliteit van taluds verhogen en een belangrijke rol spelen bij de versteviging van oevers en dijken. Nóg een voordeel: het open karakter van de tegels creëert een waterdoorlatend oppervlak. In combinatie met steenslag of begroeiing en een doorlatende fundering is het ook een volwaardig infiltratieen buffersysteem voor het hemelwater.

Oeververstevigingen

Oeververstevigingselementen in prefabbeton zijn dé ecologische oplossing om taluds, oevers, dijken, gracht- en kanaalbodems te versterken. Dit prefabbetonproduct geeft de natuurlijke vegetatie de kans om door te groeien en herstelt zo maximaal de bestaande oeverkarakteristieken in hun oorspronkelijke en natuurlijke staat. Je kan ze ook inzetten op plekken waar de ondergrond dreigt weg te spoelen

Signalisatietegels

Een ruim begrip dat enerzijds blindegeleidetegels en anderzijds symbooltegels omvat. Beide types hebben hetzelfde doel: blijvend en duurzaam nuttige informatie geven op de openbare weg.

Verkeerselementen

Een slimme inrichting en uitrusting van de weg gidst de gebruiker én loodst hem naar een gepast rijgedrag. Dat impliceert ook een verantwoorde snelheid. Zo verplichten verticale snelheidsremmers automobilisten om af te remmen. Snelheidsremmers zijn vooral aangewezen op plekken waar je geen voorrang moet verlenen aan ander gemotoriseerd verkeer. En waar je dus ook niet geneigd bent om te vertragen. Denk aan oversteekplaatsen die zich buiten een kruispunt bevinden.