Innovatief

De wereld staat niet stil, en dat is zeker het geval in de bouwsector. De prefab betonindustrie draagt haar steentje bij met tal van innovatieve toepassingen.

Plug and play

In prefab beton kunnen allerlei faciliteiten en voorzieningen worden geïntegreerd: communicatie, sanitair en zelfs vensters! Bepaalde faciliteiten kunnen rechtstreeks in een prefab element ingegoten worden en in betonplaten kunnen kant-en-klare aansluitpunten worden geïntegreerd voor verlichtingsapparatuur. Of voor verwarming of koeling - ongeacht of die met lucht of met vloeistoffen werkt. Het betonoppervlak heeft bovendien een zeer efficiënte stralingscapaciteit en ruimtes kunnen optimaal benut worden zonder hinderlijke radiatoren; en het verwarmings- of koelingssysteem zit veilig beschermd.

Registratie

Om te onderzoeken hoe een kunstwerk zich in de tijd gedraagt, kunnen microchips in prefab beton worden ingebed. Daarmee kunnen gegevens over bewegingen of spanningen worden geregistreerd. Een ingenieur kan de data op de chip eenvoudig ‘uitlezen’ door een leestoestel voor het oppervlak van het element te houden.
Bij erg gevoelige toepassingen kan men diezelfde microchips een signaal laten uitzenden wanneer een structuur buitensporig beweegt of een extreme schok ondergaat. Dat is vooral nuttig bij bruggen en hoge gebouwen.

Prefab beton wordt fotoalbum

Door middel van een speciaal procédé, de zogenaamde fotogravure, kunnen elementen van prefab beton omgetoverd worden tot reusachtige fotoalbums. Een puntenmatrix van de gewenste foto of afbeelding wordt op het oppervlak van het element efficiënt gereproduceerd zodat het mettertijd niet kan verbleken of afgewassen raken. Deze techniek wordt vaak gehanteerd voor dramatische effecten.

Zelfreinigend

Wanneer men titaniumdioxide aan wit cement toevoegt, krijgt het prefab product daardoor niet enkel een witte kleur. Het uiteindelijke product zal ook gemakkelijker schoon blijven. Dat komt omdat het titaniumdioxide vuile deeltjes vastgrijpt, om ze bij regen los te laten, zodat ze wegspoelen.

Kortere bouwtijd dankzij barcodes en e-tags

Met behulp van barcodestrips of geïntegreerde microchips kunnen logistiek managers de prefab beton elementen gemakkelijker herkennen en zorgen dat elk element op het juiste tijdstip op de juiste bestemming komt. Deze technologie is voor de werfleiders ook een hulp om het bouwproces te versnellen én tegelijk de grootst mogelijke accuratesse te verzekeren.

Thermisch actief

De ecologisch en economisch meest verantwoorde manier om de temperatuur te regelen, is door optimaal gebruik te maken van het warmte-accumulatievermogen van beton via betonkernactivering (Climadeck), een van de meest revolutionaire innovaties van de laatste jaren. Hierbij worden watervoerende buizen in de vloerelementen ingebetonneerd. In de zomer stuurt men leidingwater op normale temperatuur door de buizen om de binnentemperatuur met 5 à 6° te doen dalen. ‘s Winters worden door de buizen lichtjes verwarmd water rondgestuurd om een behaaglijke temperatuur te creëren. Het thermisch accumulatievermogen van beton doet de rest.