WEBINAR - Vermijd boetes en informeer u met betrekking tot de Franse milieuwetgeving

In Frankrijk is de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (REP) een wettelijke verplichting die is vastgelegd in de Franse milieuwetgeving en die ieder die producten afzet op de Franse markt (fabrikanten, importeurs en distributeurs van een merk), verplicht zich aan te sluiten bij een eco-organisme om het beheer van het afval aan het einde van hun levensduur te financieren en te organiseren. In het kader van de wet tegen verspilling voor een circulaire economie (AGEC), die u hier kunt vinden, is het REP-systeem officieel uitgebreid tot bouwproducten en -materialen voor de bouwsector (PMCB) en op 1 januari 2023 in werking getreden.

De 4 hoofddoelstellingen van de REP PMCB zijn

  • Bestrijding van illegale storting
  • Een ecologisch ontwerp voor producten invoeren
  • De recyclage van afval verbeteren
  • 90% van het afval recycleren of terugwinnen

Het eco-organisme Ecominéro werd opgericht door en voor fabrikanten van bouwmaterialen om gezamenlijk deze verplichting aan te gaan.

FEBE organiseert samen met Ecominéro twee informatiemiddagen (MS-TEAMS) met betrekking tot deze Franse regelgeving.  De sessie is bedoeld voor de fabrikanten die bouwmaterialen voor gebouwen afzetten op de Franse markt. 

Op het einde van de sessie heeft u een duidelijk beeld van:

  • de REP-beginselen;
  • de rol en missie van Ecominero,
  • de verplichtingen van de actoren die producten op de franse markt brengen tegenover REP PMCB
  • de door de Belgische actoren te ondernemen acties (lidmaatschap / toekomstige verklaring / ...)

De sessie is gratis en toegankelijk voor leden en niet-leden. Inschrijven is verplicht.

Wanneer: 20 en 21 april 2023

Hoe laat: 14.00 u. tot 15.30 u.
Waar:  online, MS TEAMS
Taal:  Frans
Kost:  gratis
Inschrijven: hier voor 18/4 -  18.00 u.