Vincent Kerkstoel herkozen als voorzitter van FEBE

24-06-2022

Op 23 juni, na de Algemene Vergadering, is de Raad van Bestuur bijeengekomen om het Uitvoerend Directiecomité te hernieuwen.

Vincent Kerkstoel werd herkozen als voorzitter van de federatie voor een tweede termijn van één jaar. Ook Sophie Bulcke en Stefan Van Buggenhout werden herkozen tot ondervoorzitters.

Evert Lemmens is de nieuwe beheerder belast met het toezicht op de rekeningen. Gert Van Cauwenbergh en Raphaël Grimont werden door de voorzitter Vincent Kerkstoel, gekozen als de twee bestuurders om het Directiecomité te vervolledigen.

© Saar De Meulenaere