FEBEO is de productvereniging die binnen FEBE de fabrikanten van producten voor waterzuivering vertegenwoordigt. Zij vertegenwoordigt hierbij alle producten die men nodig heeft voor de opvang, buffering en infiltratie van regenwater alsook de producten die noodzakelijk zijn voor de behandeling van vuil water.

Op promotioneel gebied neemt FEBEO actief deel aan diverse informatiedagen en beurzen binnen de sector, zoals o.a. Vlario dag, trefdag van de VVSG, studiedag van het OCW & de VVOG, Salon des Mandataires.

De vereniging onderhoudt een actieve samenwerking met VLARIO, het overlegplatform voor specialisten uit de riolering- en afvalwaterzuiveringsector. Specialisten uit de sector nemen regelmatig deel aan de activiteiten van de verschillende werkgroepen. Naast de werkgroepen van VLARIO, nemen we ook actief deel aan diverse adviesraden en technische commissies.

FEBEO volgt eveneens de normalisatie op zowel op Belgisch als op Europees niveau. De vereniging werkt hiervoor nauw samen met PROBETON bij het opstellen van de nationale aanvullingen en technische voorschriften. Betreffende de Europese normalisatie wordt er samengewerkt met Belgaqua en diverse commissies zowel op Europees niveau als de Belgische spiegelcommissies worden intensief opgevolgd.