FEBE is de federatie van de Belgische prefab betonindustrie. Ze streeft ernaar gunstige voorwaarden te creëren voor de lidbedrijven en hun gemeenschappelijke doelstellingen op een kwaliteitsvolle en professionele manier te behartigen.

Vertegenwoordigt
 

FEBE zetelt in tal van raden en commissies op nationaal en internationaal niveau en brengt er het standpunt van de sector naar voor:

• Verbond van Belgische ondernemingen (VBO)
• Belgische Betongroepering (BBG)
• Infobeton.be
• Belgisch Normalisatiebureau (NBN)
• Belgische Wegenvereniging
• Road Federation Belgium
• Internationaal Bureau voor Prefab Beton (BIBM)
• Belgische Unie voor Technische Goedkeuring in de Bouw (BUtgb)
• Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek der Cementnijverheid (CRIC/OCCN)
• Europese Normalisatiecommissies
• Voetgangersbeweging
• Vlaamse Architectenorganisatie (NAV)
• Orde van Architecten

Verdedigt

FEBE verdedigt haar lidbedrijven op verschillende vlakken van het bedrijfsleven.

Informeert en verleent advies

FEBE verleent advies en informatie op maat: 

• over sociale reglementering
• over normalisatie en regelgeving
• over juridische kwesties
• over communicatieve- en verkoopsaangelegenheden
• over de producten van haar leden

Daarnaast stuurt FEBE tweewekelijks naar alle leden punctuele en up-to-date informatie over sociale aangelegenheden, activiteiten van de federatie, nieuws van collega-leden, relevante algemene actualiteit, veiligheid, transport,…

Organiseert opleidingen

FEBE organiseert technische opleidingen, in het kader van het Sociaal Fonds van de Betonindustrie (SFBI) en in samenwerking met VDAB en andere opleidingsinstellingen. Het volledige opleidingsaanbod kunt u raadplegen op de website van het SFBI (www.fondsbeton.be)

Promoot

Prefab beton is een veelzijdig product. FEBE zorgt voor een correcte beeldvorming bij bedrijven, werknemers, werkzoekenden, overheden, vakbonden en consumenten.

• Het tijdschrift BETON verschijnt 4 x per jaar op 18.000 exemplaren en telt 25.000 lezers.
• De verschillende productverenigingen van FEBE voeren onderzoek uit naar hun product, brengen fabrikanten van dezelfde producten samen en publiceren informatieve brochures over de verschillende producten in prefab beton.

Brengt samen

FEBE zorgt regelmatig voor netwerkactiviteiten voor haar leden. Daarnaast groepeert de verschillende productverenigingen van FEBE productgerelateerde fabrikanten, om gemeenschappelijke belangen te overleggen en te verdedigen.