Martens beton nv

Martens beton nv

Producten

 • Keerwanden
 • Putten
 • Bezinkingsbekkens
 • Los-en laadkades
 • Brugelementen
 • Balken - kolommen
 • Kelders - Trap- en liftschachten
 • Betonstraatstenen en Boordstenen

Gerelateerde Projecten

Gebruikte toepassingen

 • Bestrating

  In deze sector vindt u alle producten die bestemd zijn voor tuinen, parken, wegen en hun directe omgeving.
 • Verkeersveilige mobiliteit

  Van alle kwaliteiten waaran de openbare ruimte moet voldoen, is veiligheid misschien wel de meest fundamentele.
 • Waterzuivering en afscheiding

  Regenwater kan opgevangen worden in prefab betonkuipen en reservoirs, waarna dit gratis water gebruikt kan worden om de tuin te sproeien, de auto …
 • Keermuren & compartimentering

  Keermuren overbruggen hoogteverschillen van allerlei soort. Ze zijn ook ideaal als compartimentering.