Beton De Clercq bvba

Beton De Clercq bvba

Producten

 • Rioleringen: Buizen - Inspectieputten - Kokerelementen - Grachtelementen - Doorgroeiplaten - Kanaalelementen - Ontvangers
 • Waterzuivering: Olie- en coalescentiescheiders - Vetafscheiders - Hergebruik van waswater - Waterzuivering - Venturi-meetgoten - Regenwater
 • Bestrating: Rotondes - Linvormige elementen - Straatstenen - Betontegels - Grasdallen - Kabelbeschermelementen - Railopvulstenen - Geprofileerde kantstroken
 • Compartimentering - Keermuren - Stootbanden - Verkeers-geleiding - Stapelblokken - Los- en laadkades - Parkingblokken - Afbakeningspalen
 • Woningbouw

Vereniging:

Gerelateerde Projecten

Gebruikte toepassingen

 • Bestrating

  In deze sector vindt u alle producten die bestemd zijn voor tuinen, parken, wegen en hun directe omgeving.
 • Verkeersveilige mobiliteit

  Van alle kwaliteiten waaran de openbare ruimte moet voldoen, is veiligheid misschien wel de meest fundamentele.
 • Riolering

  Beton is het enige materiaal dat een totaaloplossing biedt: alle elementen van een afwateringssysteem kunnen uit beton vervaardigd worden.
 • Waterzuivering en afscheiding

  Regenwater kan opgevangen worden in prefab betonkuipen en reservoirs, waarna dit gratis water gebruikt kan worden om de tuin te sproeien, de auto …