Algemene vergadering FEBE 2024

De leden van de FEBE kwamen op donderdag 25 april bijeen in Genval voor de Algemene Vergadering van de Federatie. Tijdens de vergadering heeft de algemene vergadering onder andere de rekeningen van 2023, het activiteitenverslag en de begroting van 2024 goedgekeurd. Twee nieuwe bestuurders treden toe tot het Bestuursorgaan: Ludo Panis (Ebema nv) en Bernard…